ติดต่อเรา

โรงพยาบาลลำสนธิ

ที่ตั้ง 79 หมู่ 11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

โทร.036-793673-4

โทรสาร 036-793677

E-MAIL lamsonthihospital10796@gmail.com