ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตารางการรับบริกา

วัน8.30-12.00 น.13.00-16.30 น.หมายเหตุ
จันทร์ตรวจโรคทั่วไปตรวจโรคทั่วไป
อังคารตรวจโรคทั่วไป
โรคเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป
พุธตรวจโรคทั่วไป
โรคความดันโลหิตสูง
วัคซีนเด็ก
ตรวจโรคทั่วไป
พฤหัสตรวจโรคทั่วไป
ฝากครรภ์
ตรวจโรคทั่วไป
ส่งเสริมสุขภาพ
ศุกร์ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเฉพาะทาง
ตรวจโรคทั่วไป
เสาร์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชม.
อาทิตย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชม.
วันหยุด
นักขัตฤกษ์
อุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุและฉุกเฉิน24 ชม.
สอบถามข้อมูลการให้บริการ036-793673-4

สถานการณ์ Covid-19

กิจกรรมของเรา

สถานที่ท่องเที่ยว อ.ลำสนธิ